Dokumenty

GŁÓWNA / DOKUMENTY

Diagnoza potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Swiętokrzyskiego 2021-2027

Oświadczenie o pobieraniu nauki/ zatrudnieniu

Oświadczenie o wielodzietności/ samotnym wychowaniu

Deklaracja o pozostawieniu dziecka w przedszkolu

Regulamin ZFŚS wraz z załącznikami

Załącznik nr 2 do regulaminu ZFŚS

Oświadczenie potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola