Dokumenty

GŁÓWNA / DOKUMENTY

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie o wielodzietności/ samotnym wychowaniu

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Oświadczenie o pobieraniu nauki/ zatrudnieniu

Deklaracja o pozostawieniu dziecka w przedszkolu

Regulamin ZFŚS wraz z załącznikami

Załącznik nr 2 do regulaminu ZFŚS