Rekrutacja

GŁÓWNA / REKRUTACJA

Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Przedszkole Publiczne nr 19 prowadzi rekrutację dzieci zgodnie
z regulaminem rekrutacji.
Podstawą zapisu dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka.
Rodzice dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola wypełniają deklarację
o kontynuacji wychowania przedszkolnego  w naszej placówce.

Listę dzieci przyjętych podaje się do wiadomości zainteresowanych przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie o pobieraniu nauki/ zatrudnieniu

Oświadczenie o wielodzietności/ samotnym wychowaniu

Deklaracja o pozostawieniu dziecka w przedszkolu

Oświadczenie potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Składanie deklaracji o kontynuacji  wychowania  przedszkolnego
od 21.02.2022 do 28.02.2022

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego czynności, o których mowa w Rozdziale 6 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Termin rekrutacyjny:
od 01.03.2022 do 31.03.2022

Termin uzupełniający:
od 01.06.2022 do 17.06.2022

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego czynności, o których mowa w Rozdziale 6 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Termin rekrutacyjny:
od 06.04.2022 do 07.04.2022

Termin uzupełniający:
od 20.06.2022 do 21.06.2022

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Termin rekrutacyjny:
08.04.2022

Termin uzupełniający:
22.06.2022

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia.

Termin rekrutacyjny:
od 11.04.2022 do 15.04.2022

Termin uzupełniający:
od 23.06.2022 do 29.06.2022

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.

Termin rekrutacyjny:
22.04.2022

Termin uzupełniający:
30.06.2022