Opłaty

GŁÓWNA / OPŁATY

Opłata za wyżywienie

Aktualnie stawka dzienna za wyżywienie dziecka wynosi

10,00 zł / dzień

Wpłaty prosimy kierować bezpośrednio na konto bankowe przedszkola.

Pobyt dziecka

Pierwsze pięć godzin pobytu dziecka w przedszkolu w jest bezpłatne. Koszt każdej kolejnej godziny pobytu dziecka wynosi 

1 zł / godzina