Ogłoszenia

GŁÓWNA / OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E Zebranie z Rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola odbędzie się w dniu  4 września 2018r. (wtorek)

Czytaj więcej