O nas

GŁÓWNA / O NAS

Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Jeżeli jesteście Rodzicami dziecka w wieku 3-6 lat i poszukujecie dla niego przyjaznego, bezpiecznego miejsca, gdzie wśród rówieśników mogłoby się bawić i uczyć, to zapraszamy do Przedszkola Publicznego nr 19 im. Jana Brzechwy.
Przedszkole funkcjonuje już od 1984 roku,
a największym wydarzeniem w placówce było nadanie jej imienia Jana Brzechwy 10 listopada 1990 r.

Jesteśmy przedszkolem o profilu:

Artystycznym

Ekologicznym

Sportowym

Zajęcia w Przedszkolu

Jesteśmy przedszkolem o profilu artystycznymi, ekologicznym
i sportowym. W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom zabawy ogólnorozwojowe, tj. plastyczne, techniczne, ruchowe, teatralne, podczas których dzieci rozwijają mowę i myślenie, doskonalą swoje zmysły, kształcą umiejętności niezbędne
w codziennym życiu. Przynajmniej raz w miesiącu dzieci mają możliwość bezpośredniego obcowania
z kulturą i sztuką poprzez udział 
w koncertach i przedstawieniach, organizowanych przez zawodowe teatry dziecięce. Dużą popularnością cieszą się
w naszym przedszkolu rozmaite konkursy,
w których dzieci zdobywają nagrody
i wyróżnienia.

W trosce o wysoką jakość świadczonych usług przez placówkę, praca nasza ustawicznie podlega weryfikacji. Miernikiem oceny jest radość dzieci, zadowolenie ich rodziców, satysfakcja zespołu
z osiągnięć i efektów swojej pracy. 

Weryfikację stanowi codzienna praktyka, otwartość na zmiany
i wdrażanie innowacji.

Zapewniamy:

Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Gry i zabawy z tablicą interaktywną

Klub Małego Europejczyka

Klub Super Wiewiórki

Kolorowa muzyka

Logorytmika

Mistrzowie kodowania

Szachy, warcaby, gry planszowe

Zajęcia kulinarne

Zajęcia plastyczne z elementami origami

Zajęcia rytmiczno-plastyczne

Zajęcia rytmiczno-taneczne

Drodzy Rodzice!

Wybierając nasze przedszkole zapewniacie dziecku sukcesy w szkole!

Działalność naszego przedszkola opisuje cytat: „Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła”. Naszym celem jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspieranie indywidualnego potencjału rozwojowego każdego wychowanka. Respektujemy pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

Dziecko kończące nasze przedszkole:

Posiada:

Przestrzega:

Dostrzega i szanuje:

Nie obawia się: