Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Dzień Przedszkolaka w “Brzechwie”

20 września to data ważna dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce. Sejm przyjął we wrześniu 2013 r. uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to ma podkreślić rolę edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci,  przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego,  a także integrować przedszkola zarówno te lokalne jak i  z różnych regionów kraju. Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 19 jak co roku aktywnie włączyły się w to święto.
W tym roku Przedszkole ,,Brzechwy” przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji, której inicjatorem jest Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie, a patronat nad wydarzeniem objął  miesięcznik ,,BLIŻEJ PRZEDSZKOLA”. Dzieci z najstarszych grup zaśpiewały i zaprezentowały układ taneczny do piosenki ,,Życie przedszkolaka”.
Najmłodsze dzieci z oddziałów: Biedroneczki i Kaczuszki świętowały przy dźwiękach muzyki w swoich kolorowo przystrojonych salach. Dla tych przedszkolaków, to wyjątkowe święto, gdyż obchodzą je po raz pierwszy.
Dzieci starsze również spędziły ten dzień na świętowaniu. Na początku uroczyście zostały przywitane przez dyrektor przedszkola Anetę Stachurską, która w imieniu personelu złożyła przedszkolakom serdecznie życzenia. „Dzień Przedszkolaka to ważne święto- uczcijmy je razem tańcem i piosenką”- to hasło, które towarzyszyło dzieciom w tym dniu.  W ramach obchodów Dnia Przedszkolaka w ,,Dziewiętnastce”  dzieci uczestniczyły we wspólnych zabawach muzyczno – ruchowych, zabawach z chustą animacyjną oraz brały udział z zabawie tanecznej  przy największych dziecięcych przebojach.
Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe medale SUPER PRZEDSZKOLAKA, dyplomy oraz słodkie niespodzianki.

Skip to content