Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Happening i wielkie sprzątanie na Ogrodach

Stale pogarszający się stan środowiska przyrodniczego jest tematem dyskusji na całym świecie. Wszyscy powinni mieć świadomość, że ochrona i kształtowanie środowiska,
w którym żyjemy jest koniecznością a zatem podstawowym obowiązkiem każdego człowieka, ponieważ każdy z nas jest tylko chwilowym użytkownikiem tego środowiska i ma obowiązek przekazać je innym, następnym pokoleniom.  
W Przedszkolu nr 19 im. Jana Brzechwy wychodzimy z założenia, że dzieci najlepiej wzbogacają swoją wiedzę, doskonalą umiejętności praktyczne w obcowaniu
z otaczającym je światem poprzez obserwację i działanie.

24 kwietnia w ramach obchodów Święta Ziemi odbył się zorganizowany przez Przedszkole Publiczne nr 19 im. J. Brzechwy Happening ekologiczny z udziałem placówek z osiedla Ogrody. W wydarzeniu udział wzięły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 15, Niepublicznego Przedszkola „Pajacyk”, dwie klasy ze Szkoły Podstawowej nr 5 oraz gospodarze – dzieci z Przedszkola Publicznego nr 19. Wśród przybyłych gości była Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Pikus, Przewodnicząca Rady osiedla Ogrody Hanna Wasik, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 15 Edyta Kowalska.
Obchody Święta Ziemi rozpoczęły przedszkolaki na placu Przedszkola Publicznego nr 19. Każda placówka zaprezentowała piosenkę o tematyce ekologicznej oraz oklaskiwała swoich reprezentantów w „Eko-pokazie mody”. Przedszkolaki złożyły również Przyrzeczenie Małego Ekologa. Całość uświetniły ekologiczne występy artystyczne dzieci z oddziału III, V i VIII. Dziewczynki 4 i 5 – letnie zaprezentowały taniec dla Ziemi. Wszystkie placówki otrzymały pamiątkowe dyplomy, a wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Pikus przekazała na ręce dyrektor Anety Stachurskiej krzew – tawułę, który będzie zdobił ogród przedszkola.
Punktem kulminacyjnym spotkania był Pochód uliczkami osiedla Ogrody. Dzieci maszerując trzymały w rękach transparenty oraz balony i skandowały ekologiczne hasła. Po zakończonym pochodzie wszyscy uczestnicy powrócili do swoich placówek.
Koordynatorkami wydarzenia były: Magdalena Kawiak, Katarzyna Pawlik i Monika Słowińska.

 28 kwietnia odbyło się wielkie sprzątanie na Ogrodach. W ramach obchodów Święta Ziemi zrealizowany został projekt pod nazwą „Happening i sprzątanie na Ogrodach”. Pomysłodawcami byli: dyrektor PP nr 19 Aneta Stachurska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Pikus i przewodnicząca Rady Osiedla Hanna Wasik. Z udziałem dzieci z PP nr 19 oddział VII Jeżyki, Przedszkola Publicznego nr 15 im. Janiny Porazińskiej, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 i Niepublicznego Żłobka
 i Przedszkola „Pajacyk” w „Ogrodzie na Ogrodach” zostało posadzone zielone drzewko.
Dzieci z pobliskich przedszkoli i szkoły podstawowej wspólnie z członkami Rady Osiedla Ogrody i Złotej Jesieni sprzątały okolice „Ogrodu na Ogrodach”. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali wyposażeni w rękawiczki i odpowiednie worki na śmieci przekazane przez Urząd Miasta – Wydział Ekologii i Infrastruktury, co pozwoliło bezpiecznie posprzątać osiedle. Dzieci utrwalały umiejętność segregowania odpadów do worków w odpowiednich kolorach: brązowym, niebieskim, żółtym i zielonym. W tle pojawiły się piosenki ekologiczne, które poruszają tematykę przyrody, ekologii oraz zjawisk zachodzących na naszej planecie Ziemi. Koordynatorkami wydarzenia były: Halina Bień i Małgorzata Połowniak.
Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta poprzez praktyczne działanie, tj. segregowanie odpadów pomoże dzieciom nabrać pozytywnych postaw zmierzających do ochrony przyrody.

Skip to content