Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Drodzy Rodzice!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, zostały zmienione przepisy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Nowe zasady prowadzenia nauczania na odległość i możliwości oceniania, klasyfikowania uczniów, będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące kształcenia na odległość. Dla nas szczególnie ważny jest fragment: „W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu” (całość informacji w linku).

https://kuratorium.kielce.pl/42383/komunikat-men-ksztalcenie-na-odleglosc-nowe-regulacje-prawne/

Informujemy, że na facebooku i stronie internetowej przedszkola dla chętnych będą zamieszczane propozycje zabaw, ćwiczeń i zadań dla każdej grupy wiekowej. Oprócz tego informujemy, że każdy wychowawca będzie kontaktował się z rodzicami dzieci ze swoich oddziałów za pomocą wewnętrznych grup (facebooku, whatsapp, mail).

Skip to content