Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Ogólnopolski Konkurs Logopedyczno – Plastyczny pt. „Czy naprawdę trudne głoski – s, z, c, dz?”-wyniki

20 kwietnia 2020 r. w Przedszkolu Publicznym nr 19 im. Jana Brzechwy w Ostrowcu Świętokrzyskim rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Logopedyczno – Plastyczny   pt. „Czy naprawdę trudne głoski – s, z, c, dz?”.

Na konkurs wpłynęło 13 prac z 8 placówek z całej Polski. Głównym kryterium oceny prac była, samodzielność  i pomysłowość wykonania pracy przez uczestnika. Trzyosobowe jury,  w składzie: dyrektor Przedszkola Publicznego nr 19 Aneta Stachurska, wicedyrektor Przedszkola Publicznego nr 19 Justyna Maj i wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Paweł Górniak, dokonało wyboru  laureatów konkursu. Przyznano I miejsce, II miejsce,  III miejsce oraz 5 wyróżnień.

LAUREACI:

I miejsce  Gabriel Łuczaj 5 lat,  Przedszkole nr 19, Koszalin,

II miejsceTymoteusz Pawlak 6 lat, Gminne Przedszkole Samorządowe, Jabłonka,

III miejsce Karol Adamski Pokrywka 6 lat, Przedszkole Samorządowe nr 2   z Oddz. Integracyjnymi  im Marii  Konopnickiej, Brzozów.

 

WYRÓŻNIENIA:

  1. Nikola Pokrywka 6 lat, Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddz. Integracyjnymi  im Marii  Konopnickiej, Brzozów,
  2. Gustaw Geresz – 5 lat, Łosice,
  3. Oliwia Grabowska 6 lat, Miejskie Przedszkole nr 14, Płock,
  4. Liliana Kuta – 5 lat,  Publiczne Niepubliczne Zgromadzenia sióstr Służebniczek NMP NP, Wola Rzędzińska,
  5. Michał Śliwakowski – 5 lat, Przedszkole nr 19, Koszalin.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  Nagrody i dyplomy wyślemy pocztą po wznowieniu zajęć edukacyjnych w placówkach przedszkolnych.

93941924_232125501215959_5799319908282007552_n

93933301_241211783907036_5669554815827443712_n

Skip to content