Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Przegląd Pieśni Patriotycznej

W ostatnim czasie w naszym przedszkolu odbył się Konkurs Pieśni Patriotycznej dla dzieci z naszej placówki. Tegoroczny przegląd zgromadził 5 i 6-letnich artystów, którzy zaprezentowali piękne piosenki i pieśni patriotyczne. Muzycznych wrażeń i ogromnych emocji było wiele. Wśród wykonanych utworów były takie jak: „Maszerują strzelcy”, „Jest takie miejsce – Polska”, „Za to Cię kocham Polsko”, „Rozkwitały pąki białych róż”, czy „Pamięć w nas”. Wszyscy artyści zaprezentowali się na wysokim poziomie i zostali narodzeni gromkimi brawami. Przegląd Pieśni Patriotycznej był okazją do zaprezentowania umiejętności wokalnych dzieci, szansą do przełamywania tremy oraz okazją do kształtowania postaw patriotycznych wśród przedszkolaków. Każda grupa otrzymała pamiątkowy dyplom.

Skip to content