Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Spotkanie z policjantem

W dniu 17.10.2016r. dzieci z naszego przedszkola spotkały się z Policjantem Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Celem spotkania było przekazanie przedszkolakom, w najbardziej przystępny i atrakcyjny dla nich sposób, najważniejszych zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.
Funkcjonariusz uczył je między innymi jak prawidłowo przejść przez ulicę, jak bezpiecznie podróżować samochodem, a także jak zachowywać się wobec osób obcych, czy w kontakcie z nieznanymi zwierzętami. Dzieci chętnie dzieliły się swoją wiedzą,wyjaśniały znaczenie barw sygnalizatora świetlnego oraz wybranych znaków drogowych.W obecności policjanta zobowiązywały się do podróżowania zawsze w fotelikach i z zapiętymi pasami bezpieczeństwa.
Przebieg spotkania urozmaiciły dzieci 4-letnie z oddz. III, prezentując wszystkim jego uczestnikom piosenkę pt. „Dzieci i światła”i „Uwaga Stop”. Na koniec przedszkolaki podziękowały panu policjantowi za dobre rady oraz wręczyły samodzielnie wykonane laurki.spotkanie zostało zorganizowane przez p. Justynę Maj
Lekcja ta wzbudziła zaufanie przedszkolaków do policjanta, jako osoby mogącej pomóc dziecku w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu jego lub innych. Każdy przedszkolak będzie wiedział, że policjant jest jego przyjacielem, który chętnie służy pomocą.

policjant2016

Skip to content