Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

“Sprzątamy Ogrody”

Jak co roku, 26 kwietnia dzieci wzięły udział w akcji „Sprzątamy Ogrody”. Dzieci zostały zaopatrzone w rękawiczki i worki na śmieci pozyskane z UM – Wydział Ekologii i Infrastruktury oraz dzięki współpracy radnej Rady Miasta Joanny Pikus. W akcji wzięły udział dzieci z czterech placówek: Przedszkola Publicznego nr 15, Przedszkola Publicznego nr 19, Niepublicznego Przedszkola „Pajacyk”, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz radna Joanna Pikus i przedstawiciele Rady Osiedla Ogrody wraz z dyrektorkami w/w placówek. Dzieci zbierały odpady do odpowiednich worków, ucząc się w ten sposób segregować śmieci. Akcja miała na celu rozbudzenie współodpowiedzialności za Planetę – Ziemię, jak również ochronę przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

Skip to content