Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Sprzątanie świata

W związku z ogólnopolską akcją „Sprzątanie Świata 2016” naszym przedszkolu zaplanowaliśmy zróżnicowane zajęcia mające na celu edukację ekologiczną dzieci uczęszczających do naszego przedszkola i ich rodzin. Oto one:

W dniach 19 – 21 września wprowadziliśmy „zielony bilet” do przedszkola – każde dziecko przynosiło ze sobą surowiec wtórny: butelki plastikowe, zużyte baterie, makulaturę.  Na zajęciach w poszczególnych grupach odbyły się rozmowy, pogadanki nt. konieczności dbania o środowisko przyrodnicze i potrzebę segregowania odpadów. Dzieci 5-6-letnie wybrały się na ekologiczny spacer uliczkami osiedla Ogrody skandując hasła ekologiczne. Młodsze dzieci słuchały wierszy, opowiadań i piosenek o tematyce ekologicznej. Ogłoszono przedszkolną akcję zbiórki surowców wtórnych. W tych dniach dzieci chętnie bawiły się „nieużytkami”, wykonywały prace plastyczne z odpadów. W kąciku dla  rodziców umieszczono materiały związane z segregacją odpadów.Sprzątanie placu  przedszkolnego / przedszkolaki, personel przedszkola i chętni rodzice/ sprawiło wszystkim wiele radości ze wspólnie wykonywanej pracy.Była to bardzo ważna akcja ekologiczna mająca na celu kształtowanie postaw proekologicznych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Skip to content