Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Światowy Dzień Wody

W dniu 3 kwietnia 2017r. odbyło się spotkanie edukacyjne dla dzieci z grupy I, II, III i IV na temat: „Ochrona źródeł wody” z okazji Światowego Dnia Wody, które przygotowała   i prowadziła p. Bożena Czemierys. Głównym celem spotkania było uświadomienie przedszkolakom, jakie niebezpieczeństwa grożą środowisku wodnemu ze strony człowieka oraz rozumienie znaczenia wody dla życia ludzi, roślin i zwierząt. Dzieci rozpoznawały różne formy występowania wody na tablicy interaktywnej, słuchały opowiadania nauczycielki       pt. „Straszna nora” wg J.M. Siatkiewicz, poznały przyczyny zanieczyszczania zbiorników wodnych. Z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyły w zabawach badawczych, polegających na filtrowaniu wody. Spotkanie to urozmaiciły MOTYLKI z oddz. IV, prezentując piosenkę pt. „Poważna sprawa.

METADATA-START
METADATA-START

 

Skip to content