Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

W PP19 uczą empatii

Nasze przedszkole podejmuje działania dla dzieci i z myślą o dzieciach, zgodnie z przedszkolnym motto “Dzieci rodzą się ze skrzydłami, a nauczyciele pomagają im je rozwijać” i już od najmłodszych lat rozwija postawy obywatelskie i kompetencje społeczne – uczy empatii, asertywności, współpracy, kreatywności i prezentacji własnych pomysłów. Dzieci i ich dobro jest najważniejsze. Jako przedszkole o profilu artystycznym nasza placówka wspiera talenty i predyspozycje “małych artystów”, organizując zarówno liczne wewnątrzprzedszkolne występy i konkursy, jak i współpracując i biorąc udział w akcjach i konkursach organizowanych przez instytucje lokalne. Tematyka praw i obowiązków dziecka, obrona własnych praw oraz przestrzeganie praw innych osób jest dobrze znana naszym przedszkolakom. Natomiast świat widziany oczami dziecka jest taki niezwykły i szczery, a ich talent często zaskakuje dorosłych. Przykładem tego jest udział przedszkolaków w konkursie plastycznym “Przemoc to niemoc”, organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. w ramach ogólnoświatowej kampanii “Pomarańczowej Wstążki”. Z przedszkola przystąpiło do konkursu dziewięcioro dzieci z najstarszych oddziałów przedszkolnych. W swoich pracach dzieci zawarły spojrzenie na przemoc rówieśniczą, czy przemoc w rodzinie. Dodatkowo na rysunkach pojawiły się napisane ręką dziecka tematyczne hasła np. „Źródłem mojej mocy jest rodzina bez przemocy”. Wszystkie prace „małych artystów”, pomysłowe i piękne, zasłużyły na pochwałę i nagrody. Na uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu zostały zaproszone dwie dziewczynki z oddziału VIII, Liliana Górczyńska i Liliana Badach wraz z nauczycielem, Agnieszką Gurską. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody dostarczone przez organizatorów, z rąk pani dyrektor przedszkola Anety Stachurskiej.
Podsumowując, “Dzieci są jak motyle na wietrze.Niektóre potrafią latać wyżej, niż inne, Ale każde z nich lata najlepiej jak może…Każde jest inne, każde jest wyjątkowe, każde jest piękne”?Clare Morral

Skip to content