Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Już po raz kolejny w naszym przedszkolu zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w tym roku pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”. Głównym celem 31. Finału WOŚP, po raz pierwszy w historii,  była zbiórka pieniędzy, które posłużą każdej osobie, zbiórka na nowoczesny sprzęt do szybkiej identyfikacji bakterii, które mogą doprowadzić do sepsy. Na rzecz WOŚP kwestowali „mali wolontariusze” pod opieką nauczycielek z naszego przedszkola. Zarówno dzieci, jak i dorośli z wielkim zaangażowaniem przyłączyli się do tej pięknej akcji pokazując, że są wrażliwi i nieobojętni na los innych, że potrafią się zjednoczyć dla wspólnego celu.
Zebrane przez naszych „małych wolontariuszy” środki do puszki WOŚP zostały przekazane do ostrowieckiego sztabu miejskiego WOŚP przy Komendzie Hufca ZHP w Ostrowcu Św. W tym roku „Dziewiętnastka” zebrała 379,96 zł, z czego wszyscy są bardzo dumni. Serdecznie dziękujemy wszystkim DARCZYŃCOM i bardzo się cieszymy, że znowu mogliśmy liczyć na wsparcie tej pięknej akcji.
Poprzez udział w ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Jurka Owsiaka, jak i wielu innych akcjach charytatywnych wspieranych przez naszą placówkę, uwrażliwiamy dzieci na potrzeby innych, kształtujemy uczucia wyższe – chęć pomagania, dzielenia się z innymi, zgodnie z myślą św. Jana Pawła II :

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to,  kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”

 

Skip to content