Klub Małego Europejczyka

(6 latki)

GŁÓWNA / ZAJĘCIA DODATKOWE / KLUB MAŁEGO EUROPEJCZYKA

Prowadząca

mgr Halina Zwolińska – Bień

Zajęcia odbywają się we wtorki

Klub Małego Europejczyka

Założeniem Klubu Małego Europejczyka jest rozbudzenie zainteresowania wśród dzieci otaczającym światem, a przede wszystkim poznawanie zwyczajów, zabytków i kultury państw europejskich. Na każdych zajęciach wspólnie z dziećmi „wybieramy się w podróż” do jednego z krajów Europy. Dzieci mają okazję bawić się w gry charakterystyczne dla danego kraju, posłuchać ludowej muzyki, obejrzeć stroje ludowe, poznać charakterystyczne miejsca, zabytki i potrawy. Dzieciaki wykonują także prace plastyczne w nawiązaniu do omawianego kraju.