„Ruch, muzyka i… matematyka”

(6 latki)

GŁÓWNA / ZAJĘCIA DODATKOWE / “RUCH, MUZYKA I… MATEMATYKA”

Prowadząca

mgr Agnieszka Krawczyk

Zajęcia odbywają się w środy

"Ruch, muzyka i... matematyka"

Podczas zajęć dzieci mogą utrwalać swoje kompetencje matematyczne przy zabawach muzyczno – ruchowych.