Zajęcia muzyczno – językowe „Z Brzechwy do Francji”

(3 latki)

GŁÓWNA / ZAJĘCIA DODATKOWE / ZAJĘCIA MUZYCZNO-JĘZYKOWE “Z BRZECHWY DO FRANCJI”

Prowadząca

mgr Agnieszka Krońska-Strużyna

Zajęcia odbywają się we wtorki

Zajęcia muzyczno – językowe „Z Brzechwy do Francji”

Celem zajęć jest osłuchanie dzieci z językiem francuskim, rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, wdrażanie nowych słów w wypowiedź ustną, wyrabianie spostrzegawczości i umiejętności kojarzenia. Na zajęciach dzieci kształtują szerokie i świadome spojrzenie na świat z wykorzystaniem gier, zabaw i piosenek. Rozwija przy tym umiejętności plastyczne i muzyczne.