Kreatywne zajęcia z muzyką i plastyką

(3 latki)

GŁÓWNA / ZAJĘCIA DODATKOWE / KREATYWNE ZAJĘCIA Z MUZYKĄ I PLASTYKĄ

Prowadząca

mgr Małgorzata Połowniak

Zajęcia odbywają się w czwartki

Kreatywne zajęcia z muzyką i plastyką

Twórczość jest ważnym czynnikiem rozwoju każdego dziecka, czynnikiem warunkującym jego funkcjonowanie w dalszym dorosłym życiu oraz w sytuacjach społecznych. Istotne jest, by od najwcześniejszych lat życia szczególnie pielęgnować i stymulować twórczą aktywność dziecka, przejawiającą się w spontanicznej ekspresji. Zajęcia „Kreatywne zajęcia z muzyką i plastyką” dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca, tworzenia prac plastycznych oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez: rozwijanie słuchu muzycznego, kształcenie poczucia rytmu i inicjowanie zdolności kreatywnych.