Logorytmika

(4 latki)

Prowadząca

mgr Renata Potrzeszcz

Zajęcia odbywają się w poniedziałki

Logorytmika

Zajęcia logorytmiczne  mają na celu optymalne usprawnianie mowy oraz stymulowanie jej rozwoju. Zajęcia logorytmiczne obejmują: ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia głosowe fonacyjne, emisyjne i intonacyjne, ćwiczenia usprawniające mała i dużą motorykę, ćwiczenia słuchowe, śpiew, ruchy przy muzyce, odtwarzanie i tworzenie muzyki oraz grę na instrumentach.