Rytmika dla smyka

(3 latki)

GŁÓWNA / ZAJĘCIA DODATKOWE / RYTMIKA DLA SMYKA

Prowadząca

mgr Paulina Gawrońska

Zajęcia odbywają się we wtorki

Rytmika dla smyka

Zajęcia muzyczne dla dzieci wpływają na kształtowanie wrażliwości muzycznej, usprawniają zdolność koncentracji słuchowej i uwrażliwiają na nastroje w muzyce. Podczas zajęć dzieci mają możliwość poznawania różnych instrumentów muzycznych, uczą się piosenek i rymowanek muzycznych, uczestniczą w zabawach ruchowo – muzycznych oraz ćwiczeniach rytmicznych. Zajęcia te są świetną formą rozwijania dziecięcej osobowości oraz kształtowania pewności siebie.