“Bliżej Natury”

(5-latki)

GŁÓWNA / ZAJĘCIA DODATKOWE / “Bliżej Natury”

Prowadząca

mgr Katarzyna Pawlik

mgr Monika Słowińska

Zajęcia odbywają się w środę

“Bliżej Natury”

Głównym celem zajęć „Bliżej Natury” jest stworzenie dzieciom w wieku przedszkolnym przestrzeni do swobodnego działania w bezpośrednim kontakcie z naturą. W ramach zajęć dodatkowych „Bliżej Natury” organizowane będą zajęcia z przedszkolakami związane z aktualną porą roku, jak również wycieczki dające możliwość poznania różnych środowisk przyrodniczych takich jak: las, park, łąka, gospodarstwo wiejskie.