Zajęcia kulinarne

(4 latki)

GŁÓWNA / ZAJĘCIA DODATKOWE / ZAJĘCIA KULINARNE

Prowadząca

mgr Agnieszka Krawczyk

Zajęcia odbywają się w piątki

Zajęcia kulinarne

Zajęcia kulinarne mają na celu nauczyć dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić do zdrowego odżywiania. Podczas takich działań dzieci mogą samodzielnie wykonywać różne czynności kuchenne: kroić, smarować, rozdrabniać, ubijać, mieszać, itp. Daje im to wiele radości i satysfakcji z posiadanych umiejętności. Dzięki zajęciom kulinarnym dziecko uczy się rozpoznawania smaków, właściwego zachowania przy stole, posługiwania sztućcami, dbałości o porządek.