Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Dzień Wody

W naszym Przedszkolu 22 marca odbyły się obchody Światowego Dnia Wody. W tym roku hasło przewodnie święta brzmiało „Doceniajmy wodę”. Obchody tego święta miały na celu uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla życia
i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody.
Na dzieci w tym dniu czekało wiele atrakcji niespodzianek. Dzieci z oddziału IV i VIII spotkały się w jednej sali ubrane na niebiesko, zamieniając się tym samym w kropelki wody. Dzieci wieloma zmysłami doświadczały kontaktu z wodą
i eksperymentowały z nią. Przedszkolaki podczas różnych zabaw poznały proces obiegu wody w przyrodzie
i dowiedziały się jak dużo jej jest na kuli ziemskiej. Wysłuchały zagadek dźwiękowych związanych z wodą tj. szum morza, wodospadu, wody kapiącej z kranu. Układając puzzle ukryte w niebieskich kopertach dzieci poznały znaczenie wody dla życia ludzi, zwierząt  i roślin. Dzieci obejrzały też film edukacyjny „Hibbi – oszczędzanie wody” oraz prezentację multimedialną dowiedziały się jak racjonalnie i oszczędnie korzystać z wody. Podczas święta nie mogło zabraknąć zabaw badawczych, m.in. zabawy „Jaka jest woda?” i „Zanieczyszczona woda”.  Mali odkrywcy dowiedzieli się wówczas, co należy zrobić, aby woda nadawała się do spożycia. Zaznajomili się z funkcją zakładów uzdatniania  
i oczyszczania wody. Przedszkolaki poznały również działalność Polskiej Akcji Humanitarnej, pomagającej innym krajom borykającym się z brakiem dostępu do wody.
Na zakończenie obchodów Dnia Wody każdy przedszkolak otrzymał medal „Przyjaciela wody”.  Po tak ciekawie spędzonym dniu przedszkolaki już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy o nią dbać, a więc OSZCZĘDZAJMY WODĘ!.
Koordynatorkami Dnia Wody w były nauczycielki Katarzyna Pawlik i Monika Słowińska.

Skip to content