Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Dzień Ziemi

Nasze przedszkole podejmuje szereg działań ekologicznych przez cały rok. W ten sposób dzieci stają się świadomymi użytkownikami środowiska naturalnego. Corocznie organizowane są zajęcia, podczas których dzieci uczą się, jak ważna dla nas jest EKOLOGIA. Organizowane są wycieczki ekologiczne, warsztaty, rodzinne konkursy o tematyce ekologicznej, uczestniczymy w uroczystościach z okazji „Dni Ziemi”. Co roku, w kwietniu w naszym Przedszkolu obchodzone są „Dni Ziemi”.
22 kwietnia przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 19, Przedszkola Publicznego nr 15, Przedszkola Publicznego nr 7, Niepublicznego Przedszkola „Pajacyk” oraz uczniowie klas II z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 wzięły udział w uroczystym apelu oraz „Zielonym Pochodzie”. Tegorocznym motywem przewodnim Święta Ziemi jest hasło: „Planeta kontra plastik”. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele Instytucji: Inspektor Referatu Ekologii – Milena Kostucha, Prezesa Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” – Marek Nowak, Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony przyrody, turystyki i edukacji – Paweł Kosiarz, Przewodnicząca Rady Osiedla Ogrody – Hanna Wasik, Przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 19 – Marta Rozwadowska. W wydarzeniu wzięły udział także lokalne media: Radio Ostrowiec, Telewizja Ostrowiecka oraz Gazeta Ostrowiecka. Zgromadzone na placu przedszkola dzieci powitała Aneta Stachurska – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 19. Zachęciła wszystkich do włączenia się w konkretne działania, by naprawiać naszą planetę: segregowania śmieci, wyłączania zbędnego oświetlenia, oszczędzania wody, dbania o lasy, zbierania plastikowych zakrętek , zbierania baterii… Następnie dzieci z poszczególnych grup zaprezentowały powitalne okrzyki ekologiczne, odśpiewały hymn ekologiczny „Moja Planeta” i uroczyście złożyły Przyrzeczenie Małego Ekologa. Wspólny śpiew hymnu i wspólne przyrzeczenie zintegrowało uczestników, a integracja dzieci w środowisku przyrodniczym była jednym z celów obchodów Święta Ziemi. Dzieci 4-letnie z grupy „Kaczuszki” i „Żabki” oraz dzieci 5 i 6-letnie z grupy „Sówki”, „Jeżyki” i „Wiewiórki” przedstawiły krótki program artystyczny o tematyce ekologicznej. Na początku dzieci w przepięknych, ekologicznych, zielonych strojach zaprezentowały wiersz pt. „Prośby Ziemi”, a utalentowana Zuzia Nowak zaśpiewała piosenkę pt. ”Kamyk Zielony”. Na zakończenie przedszkolaki z PP 19 w „Tańcu Ziemi” opowiedziały niezwykle poruszającą historię naszej Planety. Po występach wszyscy wyruszyli w ekologiczny „Zielony Pochód”. Idąc przedszkolaki głośno skandowały ekologiczne hasła – „Śmieci segregujesz- Ziemię ratujesz!”, „Dbaj o przyrodę, zakręcaj wodę!”, „Przyroda wieczna, jeśli bezpieczna!”, „Czyste środowisko, najlepsze uzdrowisko!”. Trzymały w rękach transparenty, tabliczki z hasłami ekologicznymi oraz zielone pompony, wzbudzając zainteresowanie i uznanie mieszkańców osiedla.
Koordynatorkami imprezy ekologicznej, jak również prowadzącymi uroczystość były nauczycielki: Małgorzata Połowniak, Anna Możeńska i Agnieszka Krawczyk.

Skip to content