Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Gra miejska

25 października dzieci z oddziału VII i VIII wspólnie z rodzicami wzięły udział w zorganizowanej przez Przedszkole Publiczne nr 7 grze miejskiej pod hasłem ,,Ostrowieckie przedszkolaki tropicielami drzew”. Celem gry było uwrażliwienie na przyrodę, rozpoznawanie drzew, zwrócenie uwagi na ich znaczenie w życiu mieszkańców miasta oraz zapewnienie aktywności fizycznej. Przedszkole drużyny poruszały się po terenie miasta między punktami kontrolnymi wykonując przydzielone im zadania. Wędrówka była doskonałą okazją do integracji oraz wspólnej zabawy.

Skip to content