Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Informacja dla pracowników, emerytów i rencistów Przedszkola Publicznego nr 19

Pracownicy, emeryci i renciści Przedszkola Publicznego nr 19 zamierzający korzystać ze świadczenia ZFŚS w formie pomocy rzeczowej lub pieniężnej – w okresie Świąt Bożego Narodzenia powinny złożyć wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (załącznik nr 3) do 3 grudnia 2021 r.

Proszę o dokładne wypełnienie wniosku.

Załącznik zamieszczony poniżej.

Skip to content