Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Patriotycznie w Domu Pomocy Społecznej

16 listopada dzieci z naszego przedszkola przygotowały niespodziankę dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości przedszkolaki wystąpiły z pięknym programem artystycznym. Dzieci słowem, piosenką i tańcem oddały szacunek do kraju, w którym mieszkają. Wzruszenie wywołała recytacja wiersza Władysława Bełzy „Kto Ty jesteś? Polak mały…” w wykonaniu najmłodszych przedszkolaków, zaś radość przyniosły patriotyczne pieśni oraz układy taneczne. Mali artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz słodkim poczęstunkiem. Każde dziecko otrzymało upominek ręcznie wykonany przez pensjonariusza Domu Pomocy, pana Mariusza. Uwieńczeniem tak doniosłej uroczystości było wręczenie przez dzieci podopiecznym ośrodka własnoręcznie wykonanych laurek.

Skip to content