Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Wizyta w Biurze Wystaw Artystycznych

18 listopada dzieci z oddziału VII I VIII udały się do Biurwa Wystaw Artystycznych, by po raz kolejny obcować ze sztuką. Tym razem z ogromnym zainteresowanie zwiedziły wystawy „Przestrzeń barw” Anny Wolskiej oraz „Copyright Justyna Grodecka” Justyny Grodeckiej. Wzięły również udział w warsztatach, na których zdobiły maski. Tematem wiodącym spotkania były ludzkie emocje – rozróżnianie i nazywanie emocji, uczuć, które są dla nas przyjemne bądź nieprzyjemne. Kształtowanie świadomości, że wszyscy je odczuwamy i przeżywamy. Przedszkolaki odkryły, że emocje można wyrazić przez sztukę, a kolory użyte w obrazach można skojarzyć z żywiołami. Dzieci z wielkim zaciekawieniem słuchały pracownika BWA i chętnie zadawały pytania związane z wystawą. Po takich doświadczeniach na pewno wiele z nich odkryje w sobie artystyczną duszę.

Skip to content