Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Patriotycznie w “Dziewiętnastce”

 Data 11 listopada 1918 roku jest jedną z najważniejszych w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość. Ta data jest dobrą okazją do tego, aby rozwijać świadomość patriotyczną przedszkolaków oraz wyrabiać miłość do Ojczyzny. Treści wychowania patriotycznego realizowane są już na szczeblu edukacji przedszkolnej. Głównym zadaniem przedszkola jest budzenie  u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez umocnienie tożsamości regionalnej i narodowej. Zgodnie z założeniami zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, nauczycielki uczą najmłodszych szacunku do ojczyzny i symboli narodowych (godło, flaga, hymn). Dzieci poznały hymn Polski, legendę o powstaniu państwa polskiego, postaci wybranych bohaterów narodowych oraz ważne tradycje, zwyczaje wyróżniające nas jako Polaków. Przedszkolaki pod okiem swoich wychowawców wykonały różnymi technikami piękne prace plastyczne o tematyce patriotycznej: flagę Polski, godło Polski, mapę Polski, kokardy narodowe… W tym roku po raz kolejny włączyły się do akcji MEN „Szkoła do hymnu”, odśpiewując w swoich grupach „Mazurka Dąbrowskiego”. Nauczyły się pieśni patriotycznych, które zaprezentowały       w formie Koncertu Pieśni Patriotycznych, związanego z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Tradycja wspólnego śpiewania w każdej grupie wiekowej została podtrzymana.

Dzieci w pięknych strojach biało-czerwonych na tle patriotycznej dekoracji pod hasłem „11 LISTOPADA”, zaprezentowały znane pieśni legionowe, partyzanckie i piosenki patriotyczne:

Oddział I „Biedronki” – utwór „ Katechizm polskiego dziecka” Wł. Bełzy i taniec „Poleczka”

Oddział II „Kaczuszki” – piosenkę „Przybyli ułani” i taniec „Moja Maryneczka”

Oddział III „Żabki” – piosenkę „Symbole Polski” i pieśń legionową „Jedzie na Kasztance”

Oddział IV „Motylki” – piosenkę marszową „Na Nowej Górze”

Oddział V „Sowy” – pieśń legionową „Wojenko, wojenko”

Oddział VI „Pszczółki” – pieśń legionową „Szara piechota”

Oddział VII „Jeżyki” – hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej „Mazurek Dąbrowskiego” i piosenkę partyzancką „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”

Oddział VIII „Wiewiórki” – piosenkę „Niepodległy kraj”

Przedszkolaki  z „Dziewiętnastki” wykazały się ogromnym talentem i zaprezentowały wysoki poziom umiejętności artystycznych. Poprzez swój występ udowodniły, że kochają Ojczyznę i są małymi patriotami. Słowem i piosenką oddały szacunek symbolom narodowym, symbolom walki  o  niepodległość i zwycięstwo.

zdjęcie główne (1)

Skip to content