Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Światowy Dzień Wody

22 marca przedszkolaki obchodziły Światowy Dzień Wody. Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej, uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Dzieci zrozumiały, jak ważne jest oszczędzanie wody i dbanie o jej czystość. Poznały główne przyczyny zanieczyszczania zbiorników wodnych. Nie zabrakło również informacji na temat wód gruntowych, które są ukrytym skarbem i bardzo często jedynym źródłem wody, do której ludzie mają dostęp. W każdej grupie dzieci brały udział w ciekawych zajęciach i eksperymentach. Przedszkolaki doświadczały kontaktu z wodą wieloma zmysłami. Uczyły się nazywać cechy wody i prowadziły doświadczenia badające jej właściwości. Eksperymentując obserwowały, które przedmioty pływają, a które toną w wodzie. Zmieniały barwę wody przy użyciu bibuły. Przedszkolaki dowiedziały się, w jakich stanach skupienia występuje woda. Najwięcej frajdy sprawiły im ćwiczenia oddechowe: m.in. „Burza w szklance wody”, gdzie trzeba było wprawić wodę w ruch za pomocą słomek poprzez puszczanie bąbelków. Zadania przeplatane były muzyką i zabawami rytmicznymi. Nie zabrakło też zabawach ruchowych i plastycznych. Teraz wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy o nią dbać, a więc nie marnujmy WODY!

Skip to content