Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Święto Drzewa

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja – polskiej organizacji ekologicznej zajmującej się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt.

W dniu 09.10.2020r. w Przedszkolu Publicznym nr 19 odbyły się uroczyste obchody Święta Drzewa pod hasłem „Święto Drzewa dla zwierząt”. W tym roku jest to już   XVIII Edycja Święta Drzewa – programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanego od 2003r., a z którym Przedszkole Publiczne nr 19 rozpoczęło współpracę w 2005r. W tym roku koordynatorkami obchodów Święta Drzewa były nauczycielki: Magdalena Kawiak  i Katarzyna Pawlik.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor przedszkola – Aneta Stachurska, która przywitała dzieci, rodziców i gości. Następnie nauczycielki przybliżyły rolę drzew i wyjaśniły dzieciom dlaczego należy je sadzić i chronić. W tegorocznej edycji Święta Drzewa podkreślono szczególne znaczenie zadrzewień dla świata zwierząt. Drzewa i krzewy to swoiste oazy bioróżnorodności. Można spotkać tu wiele gatunków ptaków – dzięcioły, sowy, kowaliki, sikory, a także ssaków jak popielice czy nietoperze oraz owadów, w tym często chronionych lub niespotykanych w innych siedliskach, np. występującego tylko na starych dębach chrząszcza kozioroga dębosza. Zniszczenie, wycięcie czy choroba nawet jednego drzewa to zarazem zagrożenie życia dla wielu innych gatunków. Każdy z nas może posadzić, pielęgnować i chronić drzewa oraz krzewy pamiętając o zwierzętach, dla których często to jedyny dom na Ziemi. Spotkanie uświetnił program artystyczny przygotowany przez dzieci 4- letnie z oddz. III „Żabki”, dzieci 5-6 letnie z oddz. V „Sowy” i VI „Pszczółki” oraz dzieci 6- letnie z oddz. VII „Jeżyki” i VIII „Wiewiórki”. Dzieci w barwnych strojach drzew                     i zwierząt zaprezentowały piosenki: „Pokochajmy drzewa” i „Idzie Jesień”. Zaprezentowały  taniec „Motyli” oraz wiersze, tj. „Jestem pani Jesień”, „Jeżyk”, „Wiewióreczka”, „Dzięcioł  i sowa” oraz „Zielone serce” Romana Pisarskiego.Uwieńczeniem obchodów Święta Drzewa było uroczyste złożenie Przyrzeczenia Ochrony Drzew przez dzieci, a następnie wypuszczenie w powietrze balonu napełnionego helem z tekstem przyrzeczenia oraz odśpiewanie hymnu „Pokochajmy drzewa”. Na koniec posadzono drzewa wspólnie z zaproszonymi gośćmiSadzonki drzew zostały przekazane przez Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski. Podczas uroczystości można było obejrzeć galerię zdjęć przedstawiających dzieci na łonie natury i wśród naszych ukochanych drzew. Głównym celem uroczystości było uwrażliwienie przedszkolaków na piękno  i znaczenie drzew w życiu zwierząt. Miejmy nadzieję, że w przyszłości dzieci nie będą niszczyć drzew i gdy zajdzie potrzeba, staną w ich obronie, bo przecież bez drzew, życie na Ziemi byłoby zagrożone nie tylko dla zwierząt ale również dla ludzi. Jak mówi dyrektor Przedszkola Publicznego nr 19 Aneta Stachurska: „Kochajmy drzewa, sadźmy ich jak najwięcej, bo przecież bez drzew życie na naszej planecie byłoby niemożliwe. Sadząc więcej drzew, możemy spowolnić globalne ocieplenie i ochronić nasz klimat”.

Zdjęcie głowne

 

 

 

 

 

Skip to content