Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Święto Pluszowego Misia

24 listopada obchodzony był w naszym przedszkolu Światowy Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia dzieci przyszły do przedszkola w towarzystwie swoich pluszowych ulubieńców, a już od drzwi witał je duży, sympatyczny miś.
Najpierw w każdej grupie naszego przedszkola odbyła się prezentacja misiów przyniesionych przez dzieci, a następnie wspólna zabawa z misiami na górnym holu. Dzieci z każdej grupy zaprezentowały piosenki i wiersze o misiu, specjalnie przygotowane na tę okazję. Największą atrakcją okazał się jednak Pluszowy Miś, który osobiście odwiedził nasze przedszkole, by bawić się wspólnie z dziećmi. Przeprowadzone zabawy i konkursy dostarczyły naszym przedszkolakom wiele radości, wrażeń ruchowych, słuchowych, wzrokowych, dotykowych oraz niezapomnianych przeżyć. Przypomniano dzieciom o konieczności poszanowania zabawek. Stworzono różnorodne sytuacje edukacyjne służące rozwojowi mowy, wyobraźni i sprawności motorycznej. Po wspólnych zabawach i misiowych zadaniach dzieci w swoich oddziałach kolorowały swojego ulubionego misia. W ramach obchodu Dnia Pluszowego Misia w holu przedszkola można było obejrzeć wystawę prac plastycznych dzieci nt. Miś”. Święto Pluszowego Misia zorganizowały nauczycielki: p. Justyna Maj i p. Kasia Pawlik.

mis2016

Skip to content