Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

W PP 19 podsumowano Ogólnopolski Konkurs Logopedyczno – Plastyczny pt. „Czy naprawdę trudne głoski?”

6 kwietnia w Przedszkolu Publicznym nr 19 im. Jana Brzechwy w Ostrowcu Świętokrzyskim podsumowano IV Ogólnopolski Konkurs Logopedyczno – Plastyczny  pt. „Czy naprawdę trudne głoski?”.

Konkurs adresowany był do dzieci 6 letnich uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych z całego kraju, a zadaniem uczestników było wykonanie ilustracji do wybranego wiersza Jana Brzechwy – patrona PP19 tj. „Pomidor”, „Arbuz”, „Na straganie”, „Na wyspach Bergamutach”.

Współorganizatorami konkursu ogólnopolskiego była Miejska Biblioteka Publiczna, natomiast konkursu przedszkolnego – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim. Partnerem konkursu było czasopismo „Bliżej Przedszkola”. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta naszego miasta – Jarosława Górczyńskiego, który przybył na uroczystość. Zaproszenie przyjęli też: kierownik ostrowieckiego oddziału Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wiesław Gruszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Paweł Górniak, kierownik Pedagogicznej Biblioteki Pedagogicznej – oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim – Barbara Pawelec, zastępca naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju – Tomasz Gębka oraz przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 19 – Marta Rozwadowska.

Gości powitała dyrektor przedszkola – Aneta Stachurska i zaprosiła na krótki program artystyczny w wykonaniu dzieci z „Dziewiętnastki”, a była to piosenka pt. „Kaczka Dziwaczka” i układ ruchowy do piosenki „Żaby i bociany”.

Podsumowania konkursu dokonała Renata Potrzeszcz – nauczyciel logopeda, koordynator i pomysłodawca konkursu. Poinformowała, że konkurs został ogłoszony na łamach czasopisma „Bliżej Przedszkola”. Prace można było wysyłać od 21 lutego do 21 marca 222 roku. Jury w skład którego wchodzili organizatorzy i współorganizatorzy dokonali wyboru laureatów. Głównym kryterium oceny była samodzielność wykonania prac, pomysłowość i przekazanie emocji towarzyszących bohaterom wierszy. Na konkurs wpłynęły 52 prace z 22 przedszkoli z całej Polski. W ramach ogólnopolskiego konkursu przyznano główne miejsca i wyróżniono 23 prace.

LAUREACI:

I miejsce –  Karol Masoń, Zespół Szkolno – Przedszkolny, Koszęcin,
– Sebastian Symiec,  Zespół Szkolno – Przedszkolny, Koszęcin,

II miejsce – Agata Wesołowska, Zespół Kształcenia i Wychowania, Dzierżążno
– Nadia Wijas, Przedszkole Publiczne nr 21, Ostrowiec Świętokrzyski,                                                                                                             

III miejsce – Maja Kieloch, Przedszkole Publiczne nr 11, Ostrowiec Świętokrzyski,  

WYRÓŻNIENIA:

1. Paulina Banaszek, Publiczna Szkoła Podstawowa, Wierzchowiny,

2. Lena Ciećwierz, Przedszkole Publiczne nr 7, Ostrowiec Świętokrzyski,

3. Wiktoria Gołębiowska, Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”, Bydgoszcz,

4. Mateusz Guła, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, Ostrowiec Świętokrzyski,

5. Nadia Haremska, Przedszkole Publiczne nr 5, Ostrowiec Świętokrzyski,

6. Antoni Irzyk, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, Ostrowiec Świętokrzyski,

7.  Nadia Kamińska,  Przedszkole Publiczne nr 16, Ostrowiec Świętokrzyski,

8. Szymon Kłosowski, Szkoła Podstawowa, Osięciny,

9. Franciszek Kowalczyk, Przedszkole Publiczne nr 12, Ostrowiec Świętokrzyski,

10. Maria Krupińska, Przedszkole Sióstr Felicjanek Św. Feliksa z Kantalicjo, Warszawa,

11. Maja Marynowska, Przedszkole Publiczne nr 12, Ostrowiec Świętokrzyski,

12. Agata  Masternak, Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Pajacyk”, Ostrowiec Świętokrzyski,

13. Sara Nowak,  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14, Ostrowiec Świętokrzyski,

14. Tadeusz Pawelec, Gminne Przedszkole, Michałowo,

15.  Julia Połowniak, Przedszkole Publiczne nr 15, Ostrowiec Świętokrzyski,

16. Stefania Sapała, Przedszkole Miejskie nr 235, Łódź,

17. Marianna Serkowska, Zespół Kształcenia i Wychowania, Dzierżążno,

18. Aleksandra Sobczak, Gminne Przedszkole im. Leśnych Skrzatów, Rokiciny,

19.  Antonina Solińska, Przedszkole z „Pasją”, Ostrowiec Świętokrzyski,

20. Nataniel Starzomski, Przedszkole Publiczne nr 21, Ostrowiec Świętokrzyski,                                                                                                                                        

21. Joanna Uchwat, Zespół Szkolno – Przedszkolny, Bądkowo,

22. Grzegorz Urban, Przedszkole Publiczne nr 5, Ostrowiec Świętokrzyski,

23. Maja Zielińska, Przedszkole z „Pasją”, Ostrowiec Świętokrzyski.

Celem konkursu było poznanie utworów Jana Brzechwy i nauka wymowy głoski „r” znajdującej się w wyżej wymienionych wierszach, tj. „Pomidor’, „Arbuz”, „Na straganie”, „Na wyspach Bergamutach”. Dzieci biorące udział w konkursie mogły doskonalić zdolności plastyczne i po dwóch latach pandemii miały możliwość integrowania się.

Dyrektor i koordynatorzy konkursu: Renata Potrzeszcz, Katarzyna Pawlik i Monika Słowińska dziękują dzieciom za udział w konkursie. Wszystkie przedszkola ostrowieckie  i szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi wzięły w nim udział.

Skip to content