Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Już po raz kolejny nasze przedszkole wsparło akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasło tegorocznego 27. Finału WOŚP to: „POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE” , a celem jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Przedszkolaki kwestowały pod opieką p. Bożeny Czemierys. Zarówno dzieci, jak i dorośli z wielkim zaangażowaniem przyłączyli się do tej akcji pokazując, że jesteśmy wrażliwi i nieobojętni na los innych, że potrafimy się zjednoczyć dla wspólnego celu.Zebrane datki do puszki WOŚP zostały przekazane do ostrowieckiego sztabu miejskiego WOŚP przy Komendzie Hufca ZHP w Ostrowcu Św. Zebraliśmy 264,12 zł. Wszystkim darczyńcom bardzo, bardzo dziękujemy!

100_5605

Skip to content