Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – podsumowanie

Już po raz kolejny w Przedszkolu Publicznym nr 19 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w tym roku pod hasłem „PRZEJRZYJ NA OCZY!”. Głównym celem 30. Finału WOŚP była zbiórka pieniędzy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Na rzecz WOŚP kwestowały nauczycielki z PP 19. Zarówno dzieci, jak i dorośli  z wielkim zaangażowaniem przyłączyli się do tej pięknej akcji pokazując, że są wrażliwi i nieobojętni na los innych, że potrafią się zjednoczyć dla wspólnego celu.
Zebrane środki do puszki WOŚP zostały przekazane do ostrowieckiego sztabu miejskiego WOŚP przy Komendzie Hufca ZHP w Ostrowcu Św. W tym roku zebraliśmy 379,14 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim DARCZYŃCOM!
Poprzez udział w ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Jurka Owsiaka, jak i wielu innych akcjach charytatywnych wspieranych przez Przedszkole Publiczne nr 19, uwrażliwia się dzieci na potrzeby innych, kształtuje uczucia wyższe – chęć pomagania, dzielenia się z innymi, zgodnie z myślą św. Jana Pawła II :
„Człowiek jest wielki
nie przez to, co posiada,
lecz przez to,  kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Skip to content