Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w PP19

Już po raz kolejny w Przedszkolu Publicznym nr 19 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w tym roku pod hasłem „WYGRAMY”. Głównym celem 29. Finału WOŚP była zbiórka pieniędzy dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Na rzecz WOŚP kwestowały nauczycielki z naszego przedszkola. Zarówno dzieci, jak i dorośli  z wielkim zaangażowaniem przyłączyli się do tej pięknej akcji pokazując, że są wrażliwi  i nieobojętni na los innych, że potrafią się zjednoczyć dla wspólnego celu. Zebrane środki do puszki WOŚP zostały przekazane do ostrowieckiego sztabu miejskiego WOŚP przy Komendzie Hufca ZHP w Ostrowcu Św. I w tym roku „dziewiętnastka” pobiła rekord – zebrała 1091,32 zł, z czego wszyscy jesteśmy bardzo dumni. Serdecznie dziękujemy wszystkim DARCZYŃCOM! Bardzo się cieszymy, że mimo pandemii mogliśmy liczyć na Państwa wsparcie tej pięknej akcji, jak nigdy dotąd. Poprzez udział w ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Jurka Owsiaka, jak i wielu innych akcjach charytatywnych wspieranych przez nasze przedszkole, uwrażliwia się dzieci na potrzeby innych, kształtuje uczucia wyższe – chęć pomagania, dzielenia się  z innymi, zgodnie z myślą św. Jana Pawła II :

„Człowiek jest wielki

  nie przez to, co posiada,

  lecz przez to,  kim jest;

  nie przez to, co ma,

  lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

inCollage_20210129_184723615

 

Skip to content