Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

W niedzielę 15.01.2017r. odbył się 25. Finał WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY,  w tym roku pod hasłem: „Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”. Nasze przedszkolaki również włączyły się w zbiórkę pieniędzy na ten szczytny cel. Kwestowały pod opieką p. Bożeny Czemierys. Zebrane datki do puszki WOŚP zostały przekazane do ostrowieckiego sztabu miejskiego WOŚP przy Komendzie Hufca ZHP w Ostrowcu Św. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Cyfrowy aparat fotograficzny KODAK

Skip to content