Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Bezpieczne ferie

Jednym z zadań podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Dlatego też w naszym przedszkolu odbywają się cykliczne spotkania  z funkcjonariuszami Policji oraz Straży Miejskiej  w Ostrowcu Świętokrzyskim.Ostatnio takie spotkanie odbyło się 18.01. 2017 r. Nasze przedszkole gościło przedstawiciela Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. – Pana Michała Sitarskiego. W czasie spotkania strażnik zapoznał dzieci z zasadami bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas zimowych zabaw na śniegu   i lodzie. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały Pana strażnika oraz oglądały przygotowaną przez niego prezentację multimedialną na temat bezpiecznych zabaw zimowych. Chętnie odpowiadały na pytania, jak również zadawały pytania, na które otrzymywały wyczerpujące odpowiedzi. Spotkanie urozmaiciły dzieci z oddz. IV, przedstawiając inscenizację wiersza I.Salach      pt. „Zima”, przygotowaną pod kierunkiem p. Bożeny Czemierys .Za wspólne spotkanie i przekazaną wiedzę dzieci serdecznie podziękowały wręczając własnoręcznie wykonaną kartę zimową.

ferie

Skip to content