Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

“Wszystkie kolory świata” UNICEF

„WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA” to ogólnoświatowy projekt edukacyjny UNICEF, który realizowany był w naszym przedszkolu w okresie luty – marzec. W placówce rozwieszone zostały plakaty informujące rodziców, dzieci i pracowników o rozpoczęciu i idei projektu. Podczas zajęć dydaktycznych dzieci miały okazję „zwiedzić” wszystkie kontynenty świata. Przedszkolaki zapoznane zostały z warunkami i trybem życia dzieci mieszkających w Afryce i innych miejscach na Ziemi. W ten sposób chętne dzieci mogły wybrać i poznać bliżej kraj z którego pochodzić miała ich laleczka. W akcję szycia laleczek z ogromnym entuzjazmem włączyły się dzieci wraz z rodzicami, dziadkami oraz innymi członkami rodzin. W sumie uszytych zostało 28 charytatywnych szmacianych lalek. Każda lalka otrzymała swoją własną tożsamość – akt urodzenia z imieniem, miejscem i datą urodzenia. Twórcy wykazali się olbrzymią kreatywnością i oryginalnością. Każdy przedszkolak sam wybrał dla zrobionej przez siebie laleczki kraj pochodzenia, kolor skóry, strój odzwierciedlający tradycje i kulturę. Wszystkie laleczki okazały się wyjątkowe, śliczne i można je było oglądać na zorganizowanej wystawie w holu przedszkola. Wzbudziła ona podziw i zachwyt wśród oglądających. Każdy mały twórca laleczki za swój trud i zaangażowanie w akcję został nagrodzony z rąk pani dyrektor dyplomem i książką.Podsumowanie akcji w przedszkolu odbyło się w marcu. Rodzice, dziadkowie, nauczyciele i pracownicy przedszkola mogli zakupić zaprezentowane laleczki. Dzięki Waszej hojności zebraliśmy łącznie 1235,00 zł. Kwota ta została przekazana na konto UNICEF i zostanie przeznaczona na zakup szczepionek ratujących życie dzieciom w Afryce. Te działania zostaną na długo w pamięci społeczności całego przedszkola, a dzieci doświadczyły, że pomaganie jest przyjemne i daje dużo radości. Dziękujemy za włączenie się w akcję. Koordynatorką projektu była nauczycielka Katarzyna Pawlik.

Skip to content