Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Akcja charytatywna ,,UNICEF”

Pomaganie innym jest wspaniałe, daje dużo radości i satysfakcji. Ważne jest aby mały człowiek chętnie umiał angażować się w tego typu akcje. W miesiącu grudniu nasze przedszkole zaangażowało się  w ogólnoświatowy  projekt edukacyjny UNICEF  pod hasłem ,,WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”. Dzieci wraz z rodzicami uszyły piękne lalki, które zostały sprzedane w trakcie licytacji. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na konto UNICEF z przeznaczeniem na zakup szczepionek ratujących życie dzieciom w  Afryce.

unicef

Skip to content