Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Dzień Praw Dziecka

22 listopada obchodziliśmy w naszym przedszkolu Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF – święto, o którym warto pamiętać. Była to okazja, aby przypomnieć, że każdemu dziecku, niezależnie od jego pochodzenia, miejsca zamieszkania, koloru skóry czy wyznania, przynależą takie sam prawa – prawa człowieka. Dziecko jako istota dopiero ucząca się, rozwijająca i nabierająca doświadczenia, potrzebuje szczególnej ochrony, którą powinni zapewnić dorośli. Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw.We wszystkich grupach odbyły się pogadanki na temat praw dzieci np. o prawie do miłości, zabawy, nauki, opieki zdrowotnej. Przedszkolaki poznały „Konwencję o Prawach Dziecka” i wypowiadały się na temat swoich praw. Nie zabrakło zabaw z “niebieskim”: balonem, chusteczkami, paskami bibuły itp. Kolorem przewodnim w tym dniu był niebieski, symbolizujący jedność ze wszystkimi dziećmi świata ??? Koordynatorem akcji była Agnieszka Gurska.

Skip to content