Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Dzień Ziemi w Przedszkolu Publicznym nr 19

Tegorocznym motywem przewodnim Święta Ziemi jest hasło: „Zainwestuj w naszą planetę”. 22 kwietnia przedszkolaki, wzięły udział w uroczystym apelu z okazji Święta Ziemi, zorganizowanym w sali oddziału II.
Zgromadzonych dzieci powitała Aneta Stachurska – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 19. Zachęciła wszystkich do włączenia się w konkretne działania, by naprawiać naszą planetę: segregowania śmieci, oszczędzania wody i prądu, zbierania plastikowych zakrętek, zbierania baterii… Następnie wszystkie dzieci zaprezentowały powitalny okrzyk ekologiczny „Dzieci z Dziewiętnastki wielkie serce mają i o naszą Ziemię zawsze bardzo dbają” i odśpiewały hymn ekologiczny „Ziemia to wyspa zielona”. Przedszkolaki przygotowały specjalnie na tę okazję krótki program artystyczny o tematyce ekologicznej. W przepięknych, ekologicznych, zielonych strojach dzieci 5-letnie z oddziału V zaprezentowały wiersze: „Kochamy przyrodę”, „Prośba Ziemi”, piosenkę pt. „Zielony Kamyk” wykonała Hania z oddziału VIII. Taniec „Kwiatów i Pszczół” wykonały dziewczynki 4-letnie z oddziału III i 5-letnie z oddziału VI.
Jak co roku, w ramach Święta Ziemi dzieci wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Najmłodsze przedszkolaki 3-letnie „Biedroneczki” i „Kaczuszki” sprzątały teren wokół przedszkola. Dzieci zostały zaopatrzone w rękawiczki i worki na śmieci.
Podsumowaniem obchodów Święta Ziemi był zorganizowany 25 kwietnia Ekologiczny Pochód w pobliżu przedszkola. Idąc przedszkolaki głośno skandowały ekologiczne hasła: „ŚMIECI SEGREGUJESZ-ZIEMIĘ RATUJESZ!”, „PRZYRODA WIECZNA, JEŚLI BEZPIECZNA!”, „DBAJ O PRZYRODĘ, ZAKRĘCAJ WODĘ!”. Trzymały w rękach transparenty, tabliczki z hasłami ekologicznymi oraz zielone balony, wzbudzając zainteresowanie mieszkańców osiedla.
Koordynatorkami imprezy ekologicznej, jak również prowadzącymi uroczystość były nauczycielki: Paulina Gawrońska i Magdalena Kawiak.

Skip to content