Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

III Ogólnopolski Konkurs Logopedyczno pt. „Czy naprawdę trudne głoski – ś, ź, ć, dź?”.

02 marca 2021 r. w Przedszkolu Publicznym nr 19 im. Jana Brzechwy w Ostrowcu Świętokrzyskim rozstrzygnięto III Ogólnopolski Konkurs Logopedyczno – Plastyczny  pt. „Czy naprawdę trudne głoski – ś, ź, ć, dź?”.
Na konkurs wpłynęło 203 prace z 83 placówek z całej Polski. Głównym kryterium oceny prac była samodzielność  
i pomysłowość wykonania pracy przez uczestnika. Trzyosobowe jury, w składzie: dyrektor Przedszkola Publicznego nr 19 Aneta Stachurska, wicedyrektor Przedszkola Publicznego nr 19 Justyna Maj i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Paweł Górniak, dokonało wyboru  laureatów konkursu.
Przyznano I miejsce, II miejsce, III miejsce oraz 6 wyróżnień.

LAUREACI:
I miejsce –  Łucja Osada – 6 lat,  Przedszkole Samorządowe, Lipnica Murowana,                                       
II miejsce – Aleksandra  Zasuwik –
6 lat, Miejskie Przedszkole nr 21, Siedlce,    
III miejsce – Lena Kozioł – 5 lat, Szkoła Podstawowa Oddział Przedszkolny,  Lipiny.

WYRÓŻNIENIA:

  1. Maryna Berdo – 5 lat, Przedszkole nr 27, Zabrze,   
  2.  Maja Ciuryło – 6 lat, Przedszkole Publiczne nr 7, Ostrowiec Świętokrzyski,                                                       
  3. Pola Czauderna – 6 lat, Przedszkole nr 42, Bielsko – Biała,                                                                              
  4. Krzysztof Karczewski – 6 lat,  Przedszkole Publiczne, Połaniec,                                                                  
  5. Zofia Kulpińska– 5 lat,  Przedszkole Publiczne nr 12, Ostrowiec Świętokrzyski,                               
  6. Oskar Rzeźniczak – 6 lat,  Przedszkole nr 42, Bielsko – Biała.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Nagrody i dyplomy wyślemy pocztą.

 

 

Skip to content