Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

Zebranie z Rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola odbędzie się w dniu  4 września 2018r. (wtorek) o godzinie 16.00.

 

Skip to content