Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Rozpoczęcie roku szkolnego

I N F O R M A C J A

Informujemy Rodziców i Dzieci, że rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna się dnia 3 września 2018 r.

Przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do 16.00

Prosimy o przyprowadzenie dzieci najpóźniej do godz. 8. 15 ze względu na śniadanie o godz. 8 30.

 Dzieci w pierwszych dniach  pobytu w przedszkolu powinny posiadać:

– zmienne obuwie(od pierwszego dnia)

– aktualne zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia dziecka( można dostarczyć w pierwszym tygodniu uczęszczania)

                                                              Serdecznie zapraszamy

Skip to content