Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU W PP 19

5 marca 2019 r. w Przedszkolu Publicznym nr 19 im. Jana Brzechwy w Ostrowcu Świętokrzyskim rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Logopedyczno – Plastyczny  pt. „Czy naprawdę trudne głoski?”.                                                     Konkurs adresowany był do dzieci 5, 6 letnich uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych, zwłaszcza tych, które są objęte terapią logopedyczna lub uczestniczących w zajęciach logopedycznych. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie ilustracji  do wybranego wiersza Jana Brzechwy – patrona PP 19: „Chrząszcz”, „Kaczka dziwaczka”, „Kokoszka”, „Jeż”, „Żaba”, „Żuk”, „Żuraw i czapla”.        Placówka po raz pierwszy zorganizowała tak duży konkurs o zasięgu ogólnopolskim. Jego pomysłodawcą była nauczycielka logopedii  Renata Potrzeszcz. To ona zaprosiła do współpracy inne nauczycielki z przedszkola –Kasię Pawlik, Magdę Kawiak, Monikę Słowińską, Bożenę Czemierys.  Partnerami konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim i Rada Rodziców Przedszkola nr 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim, a honorowym patronatem objął  go Prezydent naszego miasta – Jarosław Górczyński. Na uroczyste rozstrzygniecie konkursu przybyli laureaci – dzieci z ostrowieckich przedszkoli i szkół z nauczycielami, rodzice. Zaproszenie organizatorów przyjęli też  przedstawiciele organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Jan Bernard Malinowski  i kierownik oddziału Kuratorium Oświaty  w Ostrowcu Św.  Wiesław Gruszka.  W podsumowaniu uczestniczył też wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Paweł Górniak  i jednocześnie członek jury. Goście obejrzeli krótki program artystyczny  w wykonaniu  dzieci z „Dziewiętnastki”, a były to inscenizacje lub piosenki do ilustrowanych przez dzieci utworów: „Kaczka dziwaczka”, „Żuraw i czapla”, „Żaby i bociany”.   Jednym z zadań edukacji przedszkolnej jest rozwijanie mowy i wymowy dziecka.  Osiągnięcie optymalnego poziomu rozwoju mowy przez dziecko przedszkolne umożliwia mu nawiązywane kontaktów społecznych, daje możliwość swobodnego komunikowania, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnego zdania, uczuć i upodobań. Rozwój języka dziecka, wzbogacenie słownictwa dziecka  rzutuje na jego dalszą edukację. W placówkach przedszkolnych zauważa się coraz większą liczbę dzieci wymagających pomocy logopedycznej. W każdej z nich jest zatrudniony nauczyciel – logopeda. I stąd pomysł na ilustrowanie wierszy patrona PP 19 połączony z nauką trudnych głosek. Udział dziecka w konkursie mógł sprawić, że nie były już one takie trudne.Na konkurs wpłynęło 69 prac z 23 placówek z całej Polski. Głównym kryterium oceny prac była pomysłowość, samodzielność wykonania pracy przez uczestnika. Konkurs został ogłoszony na stronie internetowej  czasopisma  Bliżej Przedszkola”. Prace można było składać do 22 lutego br. Trzyosobowe jury, w skład którego wchodzili  dyrektor Przedszkola Publicznego nr 19 Aneta Stachurska, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Paweł Górniak i  przewodniczący Rady Rodziców Przedszkola nr 19Kamil Boleń, dokonało wyboru  laureatów konkursu.  Przyznano jedno I miejsce, dwa II miejsca, dwa II miejsca oraz 12 wyróżnień. Pozostałe dzieci otrzymają nagrody za udział drogą pocztową.

zdjecie glowne

 

 

Skip to content