Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Spotkanie z regionalistą

Maj i czerwiec były  wyjątkowymi miesiącami w naszym przedszkolu w których odbyły się wycieczki w każdej grupie przedszkolnej. W przedszkolu miało też miejsce jeszcze jedno wyjątkowe wydarzenie – 6 czerwca 2023 roku gościliśmy  przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej Pana Zbigniewa Pękalę, – znanego regionalistę i przewodnika turystycznego. Bycie regionalistą to pełnienie służby obywatelskiej, otaczanie bezinteresowną troską wspólne dobro jakim jest dziedzictwo kulturowe regionu.
Pan Zbigniew Pękala przedstawił dzieciom Skrzata Ostrodenta, który towarzyszył dzieciom w wędrówkach wirtualnych po naszym mieście. Dzieci dowiedziały się z jakich dwóch miast powstała nazwa Ostrowiec Świętokrzyski, nad jakimi rzekami leży nasze miasto oraz jaki jest jego herb. Regionalista przekazał dzieciom wiele cennych informacji  o architekturze i historii miasta. Podsumowaniem spotkania był krótki quiz z wiedzy o naszym mieście. Przedszkolaki chętnie uczestniczyły w zabawach quizowych i bezbłędnie odgadywały zgadywanki. Dzieci z grupy Motylki zaśpiewały piosenkę „Moje miasto” oraz recytowały kilka wierszy o swoim mieście.
Spotkanie i zaprezentowanie na nim edukacji regionalnej ma za zadanie przybliżenie wiedzy na temat miasta, w którym mieszkają dzieci. Poznają swoją małą Ojczyznę, miejsca i obyczaje kultywowane w swoich rodzinach i środowisku. W dzisiejszych czasach wychowanie patriotyczne nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ edukacja regionalna jest bardzo ważna. Odbywa się ona poprzez zapoznawanie dzieci z historią dziejów tej ziemi, zachowanymi obiektami architektonicznymi i zabytkami kultury oraz pomnikami przyrody. Spotkanie to było okazją do utrwalenia wiedzy o naszym mieście, jego dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym.
W tym dniu odbyło się również rozstrzygniecie konkursu fotograficznego
pt. ,,Ostrowiec Świętokrzyski – moje Miasto w rodzinnym obiektywie”, który był organizowany przez nasze przedszkole i był adresowany zarówno do dzieci jak i rodziców. Celem konkursu, oprócz rozwijania u przedszkolaków pasji fotograficznych, było także kształtowanie postaw patriotycznych, poszerzanie wiedzy dzieci na temat miasta i jego okolic oraz ukazywanie różnorodności i piękna Ostrowca Świętokrzyskiego.
Ogromne zróżnicowanie prac pozwoliło ukazać nasze miasto z niezwykłej, często mało znanej dotąd perspektywy. Wszystkim uczestnikom nagrody i dyplomy wręczyła  dyrektor Aneta Stachurska.
Wręczono również dyplomy i nagrody dzieciom, które wzięły udział
w Wojewódzkim konkursie plastyczno – technicznym ,,Świętokrzyskie, jakie cudne” Organizatorem konkursu było Przedszkole Publiczne w Połańcu. Konkurs przeznaczony był dla dzieci 6 letnich z województwa świętokrzyskiego. Celem konkursu było ukazanie za pomocą środków plastycznych piękna zabytków kulturalnych, historycznych i przyrodniczych z miejsc zamieszkania dzieci. Za udział w konkursie – laureatki Magdalena Bińczak i Hania Zięba otrzymały nagrody, zaś wyróżnione zostały Oliwia Czaja i Alicja Markiewicz.
Wszystkie te wydarzenia sprawiły, że dzieci dowiedziały się kiedy, jak i przez kogo założone zostało nasze miasto, poznały jego położenie w dolinie rzeki Kamiennej oraz wszyscy obejrzeli ilustracje zdjęć z różnych punktów miasta i okolic.Galeria prac konkursowych – zdjęć przedstawiających nasze miasto znajduje się w holu głównym w Przedszkolu Publicznym nr 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Skip to content