Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Święto Drzewa

W dniu 12.10.2018r. w Przedszkolu Publicznym nr 19 odbyły się uroczyste obchody Święta Drzewa pod hasłem: „Każdy liść pochłania CO2. W tym roku jest to już XVI Edycja Święta Drzewa – programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanego od 2003r., którego koordynatorem w dziewiętnastce jest nauczycielka Bożena Czemierys. Uroczystość rozpoczęła dyrektor przedszkola – p. Aneta Stachurska, która przywitała dzieci, rodziców i  zaproszonych gości: wiceprzewodniczących Rady Miasta  –  Joannę Pikus i Stanisława Choinkę , radną Rady Miasta Ostrowca Św.p. Urszulę Ubę, prezesa ZUO Janik  – Marka Nowaka, kierownika ODS „Malwa” i TV Krzemionki –   Roberta Cedro, zastępcę przewodniczącej Intrdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy –  Monikę Orzech, przewodniczącą Rady Osiedla Ogrody – Hannę Wasik i przewodniczącego Rady Rodziców PP 19 – Kamila Bolenia.  Następnie koordynator obchodów – p. Bożenka wyjaśniła dzieciom, co to jest CO2 i skąd się bierze, zapoznała dzieci  z rolą i znaczeniem drzew w łagodzeniu skutków zmian klimatu oraz zachęciła  do podejmowania działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew. Zdobytymi wiadomościami na temat drzew mogły wykazać się przedszkolaki biorąc udział   w „Zgaduj – zgaduli”. Spotkanie uświetnił program artystyczny na temat drzew, przygotowany przez dzieci 6- letnie z  oddz. VII „Jeżyki”. W barwnych strojach drzew i zwierząt leśnych zaprezentowały piosenki: „Pokochajmy drzewa”, „Szumi las” oraz wiersze: „Drzewa”  i „Złoty liść” Tadeusza Kubiaka.Niezwykle ważnym momentem spotkania był pokaz Nagrody Czarodziejskiego Drzewa 2018, przyznanej Przedszkolu Publicznemu nr 19 przez Klub Gaja za najbardziej aktywne uczestnictwo w programie edukacji ekologicznej Święto Drzewa i szeroką współpracę z partnerami. Została ona odebrana  w Warszawie w dniu 10 października przez dyrektor przedszkola  Anetę Stachurską  i nauczycielkę Bożenę Czemierys, podczas inauguracji 16. edycji Święta Drzewa   w Warszawie. To już druga taka nagroda.Podczas uroczystości podsumowano również przedszkolny konkurs plastyczny pod nazwą. „EKO drzewo”, który zorganizowano w ramach obchodów Święta Drzewa. Przepiękne drzewa z surowców wtórnych można podziwiać na przygotowanej wystawie       w holu przedszkola. Uwieńczeniem uroczystych obchodów Święta Drzewa była akcja sadzenia drzew w ogrodzie przedszkolnym przez przedstawicieli grup przedszkolnych wspólnie z zaproszonymi gośćmi. Sadzonki drzew zostały przekazane w Warszawie przez założyciela i prezesa Klubu Gaja – Jacka Bożka oraz przez wiceprzewodniczącą Rady Miasta Joannę Pikus  i radną Urszulę Ubę. Przed posadzeniem drzew przedszkolaki uroczyście złożyły Przyrzeczenie Ochrony Drzew   i wypuściły w powietrze balon napełniony helem ze słowami przyrzeczenia.Głównym celem uroczystości było uwrażliwienie przedszkolaków na piękno   i znaczenie drzew dla naszego życia. Miejmy nadzieję, że w przyszłości dzieci nie będą niszczyć drzew i gdy zajdzie potrzeba, staną w ich obronie. Bo przecież bez drzew, życie na Ziemi byłoby niemożliwe.

Skip to content