Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Udział w Miedzyprzedszkolnym turnieju ekologicznym

W dniu 26 października dzieci 5-letnie z oddz. „PSZCZÓŁKI” wraz z rodzicami  i wychowawcą Bożeną Czemierys wzięły udział w międzyprzedszkolnym turnieju ekologicznym pod hasłem „RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI”, zorganizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 7 na os. Słoneczne. Warunkiem uczestnictwa było wykonanie pracy plastycznej na temat „Jak moja rodzina dba  o środowisko”, którą dzieci pięknie zaprezentowały przed uczestnikami turnieju. Nasz  5-osobowy zespół doskonale rozwiązywał przygotowane zadania, wykazując duży zasób wiedzy ekologicznej. Organizatorzy przyznali równorzędne nagrody i dyplomy wszystkim uczestnikom. Na zakończenie turnieju wszyscy obejrzeli teatrzyk o tematyce ekologicznej, przygotowany przez dzieci i rodziców z Przedszkola Publicznego nr 7.

DSC07384

Skip to content